Kde jsou hranice normality? Objevení Pana Independenta

Kde jsou hranice normality? Objevení Pana Independenta

Pan Independent, zarytý anarchista, punker, homeles a nevolený mluvčí všech nezařazených,  k nám přišel s Gabrielou.  Ptáme se jí, kdy se k ní tato postavička nalepila, tedy omluvám se, kdy se došlo k jejich setkání.

Gabrielo kdy jsi Mr. Indepenta potkala poprvé?

Nejdříve bych chtěla některé věci ohledně této bytosti upřesnit, pokud dovolíte a pokud je zde pro toto místo. Určitě bych ho nenazývala punkerem, homelesem a nezařazovala do nezařazených. Je to bytost, která má v sobě  obsaženo naprosto vše, co je přirozeností a podstatou každého z nás. Proto zde není možno určit zda je to konkrétně muž nebo žena, je naprosto svobodný, což mu otevírá veliký prostor působnosti. Je oproštěn od veškerých intrik a negativních vlivů, je křehký a zároveň pevný. Prostě jen JE a ocitl se zde. Jeho pracovním jménem je výše zmíněné Independent, zatím  osobní jméno nevlastní, možná nějaké přijde od vás. A jakým způsobem se zde tato postava objevila? Mám u sebe dokumentaci, která vypovídá o jeho zrodu. Nejprve se zde ocitl v podobě jakéhosi dušíka a již tehdy si žil sám svým životem. Prošel nějakou přeměnou a vyvíjet se bude určitě dál, život spočívá v neustálém pohybu, je to energie tvoření.

Tak za punkera, homelese a nezařazeného se omlouvám, my novináři holt musíme všemu nasazovat nějakou nálepku. A obracím se na dalšího člověka z týmu s otázkou k této postavě. Jak Vás Věro napadlo udělat z Pana Independenta tvář  Vašich výrobků? Přece jen, je to postava kontroverzní, žije tak nějak mimo strukturu a část veřejnosti může pohoršovat jeho nahota, se kterou si očividně hlavu neláme a ani jeho hygiena není nejlepší?  

To máte naprostou pravdu. Ale  Pan Independent je přesně ta osoba, která nám v týmu chyběla. Pro nás je ztělesněním všech „mimo normu“ . A čím více se v týmu zabýváme otázkou  co  je  „mimo normu“, co člověka handicapuje, vylučuje, zjišťujeme, že nejen tělesný nebo jiný zdravotní handicap, ale i jiný způsob myšlení a života nebo  postoj „nezávislý“ na hodnocení okolí, člověka vylučuje.  Pan Independent je pro nás v tomto ohledu vzorem jak si lze přes handicap „být nepochopen“  život užít.  A svou nahotou nevyjadřuje nic, je mu šumafuk co si okolí myslí o jeho snahách a nápadech, prostě je realizuje, je to renesanční bytost se širokým  uměleckým záběrem. Pevně si stojí za svou životní nezávislostí. Trvá na tom, že jeho rodné číslo je 8KRATžABA/KVAK. Dosud  se nám ho nepodařilo zapojit  do systému sociálního zabezpečení. A protože se trochu obávám, že kvůli němu na nás vlítnou úřady (paranoia získaná po letech spolupráce se státní správou), alespoň ho oficiálně označuji Pan. Za jeho genderovou nevyhraněnost myslím skončíme na hranici. Ale v tom už jsem rezignovala, stále všem kladu na srdce, že to nikde nesmí říkat. A s tou hygienou to teď bude lepší, protože bude jaro a bude pršet.

Fkoně

Pan Independet totiž rád tančí v dešti.

Vy jste výtvarnice Silvie? Ztvárňujete převážně ženské postavy, které jsou krásné, dokonalé? Čím Vás Pan Independent umělecky oslovil? Není to v rozporu s Vaším estetickým vnímáním?

Moje estetické vnímání se neomezuje jen na krásné tváře, přírodní motivy a dekorativnost, i když to doposud v mé tvorbě převažuje. Já obdivuji i krásu v nedokonalosti, a schopnost tvůrců ji ztvárnit, jako se daří Gabriele u Independenta. Já mu neříkám „pan“, ale prostě Independent, jelikož ho vnímám jako bytost spíše genderově neutrální, nad kategoriemi „pán“ a „paní“, „krásný“ a „ošklivý“ a podobně. Je to pro mne bytost až něžná, lehce melancholická, ale nezdolná. S metafyzickými zájmy – tulák po hvězdách. Vyjadřuje pro mne touhu každého po vyjádření a nutí mne vystoupit ze svých škatulek a stereotypů. Obdivuji schopnost umělecky ztvárnit nadsázku a humor, jako je tomu u Gábiny a jejího Independenta. Mně smysl pro humor rozhodně neschází, ale do tvorby mi neproniká, a tak je skvělé, že tyto prvky k nám s Independetem přišly a připomínají nám, abychom neupadli do konformity a nebrali se příliš vážně.

Dámy, děkuji za rozhovor.

Napsala: Kristýna Rákosničková Neubauer

 

Fchaloupka

 

  IMG_1504

 

Zpět do obchodu