Soutěž o miminkovský komplet z biobavlny

Pravidla soutěže o miminkovský komplet z certifikované biobavlny v hodnotě 1267 Kč obsahující tričko a tepláčky ve velikosti 62/68 v odstínu meruňka/apricot, druhá a třetí cena voucher na 250 Kč při nákupu nad 1000 Kč v naší prodejně v Říčanech nebo přes e-shop včetně nákladů za dopravu balíčků výhercům  

(dále jako „Pravidla“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Pořadatelem soutěže je enveroshop.cz s výhradním zastoupením Enve ART s.r.o., U strouhy 227, 251 01 Herink, IČO 04582179 (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže:  E-mail: enve@enveroshop.cz 

Telefon +420 774 227 657

 1. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o miminkovský komplet z certifikované biobavlny v hodnotě 1267 Kč obsahující tričko a tepláčky ve velikosti 62/68 v odstínu meruňka/apricot, druhá a třetí cena voucher na 250 Kč při nákupu nad 1000 Kč v naší prodejně v Říčanech nebo přes e-shop včetně nákladů za dopravu balíčků 1. výherci , kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 2. Pořadatel tímto prohlašuje, že:
 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí;
 • společnosti Facebook vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.
 1. PODMÍNKY ÚČASTI
 2. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
 • adresa pro doručování je pouze společností Zásilkovna v České republice;
 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook;
 • dodržování podmínek sítě Facebook po celou dobu trvání soutěže.
 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.
 2. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.
 1. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY
 2. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání, které je specifikováno v soutěžním příspěvku na Facebookové stránce cz

Soutěžící musí dále splnit tyto náležitosti.:

 1. Být fanouškem stránky enveroshop.cz
 2. Udělit like soutěžnímu příspěvku.
 3. Splnit soutěžní ÚKOL formou komentáře, který je blíže specifikován v soutěžním příspěvku.

Soutěžící může volitelně označit v komentáři libovolné množství ze svých přátel. 

 1. Počet odpovědí je omezený na jednu.
 2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 1.6.2023 do 24:00 hod. Výherce pořadatel vyhlásí následující den 2.6.2023 v příspěvku na facebookovém profilu pořadatele.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:
 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.
 1. Soutěž má 3 výherce, který získá tuto výhru: 1. výherce získá miminkovský komplet z certifikované biobavlny v hodnotě 1267 Kč obsahující tričko a tepláčky ve velikosti 62/68 v odstínu meruňka/apricot; 2. a 3. výherce získá voucher na 250 Kč při nákupu nad 1000 Kč v naší prodejně v Říčanech nebo přes e-shop. Ceny jsou včetně nákladů na dopravu 1. ceny výherci. Vouchery jsou zaslány e-mailem a nutné je uplatnit vybrat do 30.8.2023. 
 2. Výhru výherce uplatní u pořadatele osobně v prodejně enveroSHOP, Masarykovo nám.34/5 nebo přes e-mail enve@enveroshop.cz
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.
 4. Výherci soutěže budou vylosováni náhodným výběrem.
 5. Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku, nebo kontaktuje na tel. čísle 774 227 657 a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 3 dnů od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dnů nové losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.
 6. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní nové losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.
 7. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.
 9. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA
 10. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.
 11. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp.

uživatelské jméno na sociální síti Facebook, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);

 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů): Věra Šulcová, sulcova@enveroshop.cz

 1. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.
 2. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:
 • zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly
 • Zveřejnění na webu pořadatele

 Tto pravidla jsou platná a účinná od 1.6.2023 do 15.6.2023

Zpět do obchodu